ดร.ป้ายแดง “ตั๊ก นภัสกร” จบปริญญาเอกจากจุฬาฯ ด้านนาฏยศิลป์ไทย

ล่าสุดทางทีมงานได้รับรายงานว่า เฟซบุ๊ก “ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน” ซึ่งเป็นครูสอนเกี่ยวกับการแสดงที่มีชื่อเสียง และยังเป็นเจ้าของโรงละครภัทราวดีเธียเตอร์

ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าตอนนี้ “ตั๊ก นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์” เธอที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ  “ตั๊ก นภัสกร มิตรเอม” ได้เรียนจบปริญญาเอก สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปทางด้าน ตั๊ก ได้มามอบวิทยานิพนธ์ให้กับครูเล็กด้วยตัวเอง

จบแล้วอีก1 คน ขอแสดงความยินดีกับ ตั๊ก (นภัสกร )ชื่อปัจจุบัน นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ จบปริญญาเอก สาขาวิชานาฎยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตั๊กเดินทางมามอบ วิทยานิพนธ์ นาฎยวิถีของภัทราวดี มีชูธน ให้ครูด้วยตนเอง ขอบคุณทึ่ให้เกียรติ research และเก็บผลงาน วิธีคิดของครูออกมาเป็นตำราเล่มโต รวมทั้งวิธีคิดของศิลปินท่านอื่นๆ ที่เคยทำงานร่วมกัน

นอกจากthesis เล่มนี้ ยังมีวิดิโอ บทสัมภาษณ์ และอีกมากมาย ซึ่งเป็นหลักฐานการทำงานร่วมสมัยของศิลปินหลายท่าน ในยุคของครู จึงคิดจะเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ และจะสร้างในหัวหิน ในอนาคตอันใกล้นี้ กราบขอบพระคุณ อาจารจ์ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ที่ช่วยผลักดันให้เกิดสิ่งดีๆ กับนายตั๊ก เอ่อ …ดร. ตั๊ก ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *