พรุ่งนี้ราคาน้ำมันลดฮวบ 4 สิงหาคม 2565

Author:

พรุ่งนี้ราคาน้ำมันลดฮวบ 4 สิงหาคม 2565

ราคาน้ำมันวันนี้4สิงหาคม 2565 ข่าวดี!ดีอยู่ที่ ปั๊มเชลล์ปรับลดราคาดีเซล อัปเดต ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด วันที่ 4สิงหาคม 2565 ณ เวลา 09.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

อัปเดต ราคาน้ำมันวันนี้ ล่าสุด วันที่ 4สิงหาคม 2565ณ เวลา 09.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

ราคาน้ำมันวันนี้ ปตท. วันที่ 4สิงหาคม 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 39.65 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 47.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.24 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 42.38 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 48.06 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 44.36 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ บางจาก วันที่4สิงหาคม 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.24 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.38 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 41.86 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้ เชลล์ (Shell) วันที่ 4สิงหาคม 2565

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 42.44 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 43.28 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.55 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 54.04 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 32.74 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 33.74 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 32.74 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 32.74 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 42.19 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันวันนี้” PT วันที่ 4สิงหาคม 2565

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 42.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 41.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 41.38 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 42.56 บาท/ลิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published.