ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน ผู้ว่าฯชัชชาติ

Author:

วันที่ 11 ส.ค.2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และผู้บริหารท้องถิ่น รวม 9 ราย ซึ่งมีบุคคลสำคัญที่น่าสนใจคือผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กรณีเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2565 มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 42,852,348.60 บาท ประกอบไปด้วยเงินฝาก 10,680,807.69 บาท เงินลงทุน 4,338,623.87 บาท  ที่ดิน 18,600,000 บาท ยานพาหนะ 3,400,000 บาท  สิทธิและสัมปทาน 3,139,973.61 บาท  ทรัพย์สินอื่น ได้แก่ นาฬิกา สร้อยคอทองคำ พระสมเด็จจิตรลดา พระเครื่องหลวงปู่ทวด เหรียญคริปโต และจักรยาน 2,692,943.43 บาท ไม่มีหนี้สิน รายได้รวมต่อปี 1,362,720 บาท รายจ่ายรวมต่อปี 1,072,595 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published.