รถบัสถูกรถไฟชนดับเพิ่มเป็น 19 ตำรวจชี้คนขับรถไฟไม่ผิดส่งสัญญาณเตือนแล้วแต่รถบัสไม่หยุด

Author:

รถบัสถูกรถไฟชนดับเพิ่มเป็น 19 ตำรวจชี้คนขับรถไฟไม่ผิดส่งสัญญาณเตือนแล้วแต่รถบัสไม่หยุด

รถบัสถูกรถไฟชนดับเพิ่มเป็น 19 ตำรวจชี้คนขับรถไฟไม่ผิดส่งสัญญาณเตือนแล้วแต่รถบัสไม่หยุด

รถบัสถูกรถไฟชนดับเพิ่มเป็น 19 ตำรวจชี้คนขับรถไฟไม่ผิดส่งสัญญาณเตือนแล้วแต่รถบัสไม่หยุด

VDOถบัสถูกรถไฟชนดับเพิ่มเป็น 19 ตำรวจชี้คนขับรถไฟไม่ผิดส่งสัญญาณเตือนแล้วแต่รถบัสไม่หยุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.