มดดำ “อึ้งคำทำนาย แม่หมอ” ต า บอ ด ปี65 ใครสาธุขอให้ปลอดภัย#

Author:
มดดำ “อึ้งคำทำนาย แม่หมอ” ต า บอ ด ปี65 ใครสาธุขอให้ปลอดภัย#

มดดำ “อึ้งคำทำนาย แม่หมอ” ต า บอ ด ปี65 ใครสาธุขอให้ปลอดภัย#

เผยคำทำน ายประหลาดสุดๆของเขาคือ เ อเลี่ ยนจะส่งดาวเคราะห์น้อยอูมัวมัวมายังโลก บางคนเชื่อว่าคือยานของเอเลี่ยนไม่ใช่ดาวเคร าะห์บางสื่อใช้คำว่า

เอเลี่ยนจะโ จม โลกเหมือนในหนังไซไ ฟ เขายังทำนายว่า ก่อนเสียชีวิตปี 2539 เขายังทำนา ยว่าปี2018 จีนจะเป็นม หาอำน าจของโลก ขณะที่คำทำน ายว่าปี2025 ไม่มีใครอาศัยในทวีปยุโรป

ทำเอา 3 พิธีกรร้องเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้าไม่เชื่ อไม่น่าเพราะอีกไม่กี่ปีเอง ปี2033

น้ำแข็งขั้วโล กจะละ ลายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกคนมองว่าอันนี้น่าจะเป็นไปได้ มดดำ กล่าวถึงคำทำนายอีกว่า ปี2043

เศรษ ฐกิจโ ลกจะกลับมาดีขึ้นมากๆ ชาวมุ สลิ มจะกลับมาปกครองโลก ปี2046 มนุษย์จะปลู กถ่ ายอวัย ว ะได้ทุกชนิด ปี2111 เราคงอยู่ไม่ถึงแล้ว มนุษย์จะกลายเป็นมนุษย์ครึ่งหุ่นยนต์

Leave a Reply

Your email address will not be published.