เสียชีวิตแล้ว พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์

Author:

8 ส.ค. ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จากการติดเชื้อเว็บไซต์วุฒิสภา ระบุว่า พล.ร.อ.ชุมนุม เกิดเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2497 เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร ก่อนไปเรียนต่อที่ดรงเรียนนายเรือมือร์วิก ที่ตั้งอยู่ในเมืองเฟลนส์บวร์ก ประเทศเยอรมนี

และจบปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตก่อนมาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ที่มาจากการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560 พล.ร.อ.ชุมนุม รับราชการทหารมาตลอด


ในยุคอดีตนายกรัฐมนตรี นายทักษิณ ชินวัตร ยังเคยเป็นเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารค เพื่อแสดงแก่ผู้นำประเทศที่มาร่วมประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (เอเปก) เมื่อปี 2546 ด้วย

หลังจากรัฐประหารปี 2557 พล.ร.อ.ชุมนุมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.