ชัชชาติ เหนือชั้น สัมภาษณ์ปมผับไฟไหม้ ก็รู้เลยว่าเหมาะเป็นนายก มากกว่า (คลิป)

Author:

ชัชชาติ  เหนือชั้น สัมภาษณ์ปมผับไฟไหม้ ก็รู้เลยว่าเหมาะเป็นนายก มากกว่า

ชัชชาติ  เหนือชั้น สัมภาษณ์ปมผับไฟไหม้ ก็รู้เลยว่าเหมาะเป็นนายก มากกว่า

ชัชชาติ  เหนือชั้น สัมภาษณ์ปมผับไฟไหม้ ก็รู้เลยว่าเหมาะเป็นนายก มากกว่า

VDO  ชัชชาติ  เหนือชั้น สัมภาษณ์ปมผับไฟไหม้ ก็รู้เลยว่าเหมาะเป็นนายก มากกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.