สิ้นแล้ว พ่อท่านเขียว พระอริยสงฆ์แห่งแดนลังกาสุกะ สิริอายุ 93 ปี

Author:

สิ้นแล้ว พ่อท่านเขียว พระอริยสงฆ์แห่งแดนลังกาสุกะ สิริอายุ 93 ปี

สำหรับประวัติของ พ่อท่านเขียว เกิดเมื่อ พ.ศ. 2472 ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา บิดาชื่อนายทอง เพ็ชรภักดี มารดาชื่อ นางกิ๊ม
เพ็ชรภักดี ถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาใน จ.ยะลา เป็นบุตรคนที่ 3 จากจำนวนทั้งหมด 7 คนกระทั่งอายุได้ 20 ปี จึงอุปสมบทตามประเพณีนิยม ณ วัดนางโอ ปัจจุบัน คือ วัดบุพนิมิตร อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2492 ณ พัทธสีมา วัดนางโอ โดยมี พระครูมนูญสมณการ วัดพลานุภาพ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการแดง ธมฺมโชโต วัดนาประดู่ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการ

ทอง จนฺทโชโต วัดภมรคติวัน เป็นพระอนุสาวนาจารย์
เมื่ออุปสมบทครองผ้าเหลือง พ่อท่านเขียว ได้จำพรรษาอยู่วัดนางโอ โดยท่านได้ใช้เวลาที่ว่างจากกิจของสงฆ์ เล่าเรียนการสวดมนต์ในบทสำคัญต่างๆ รวมถึงการสวดภาณยักษ์ในแบบฉบับของภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยได้พบกันบ่อยนัก เหมือนก่อนแล้ว กระทั่งพรรษา 2 พ่อท่านเขียว ได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดสุนทรบัญชาราม อ.รามัญ
จ.ยะลา พรรษาที่ 3 พ่อท่านเขียว ได้ย้ายกลับมาจำพรรษาที่วัดนางโออีกครั้ง ได้ศึกษาวิชาอาคมต่างๆ กับ “ตาเลี่ยม” ฆราวาสที่เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนา อีกทั้งสรรพวิชาจากผู้เรืองพระเวทย์วิทยาคม ในเขตนั้นอีก จำนวนนับไม่ถ้วน
ในทางธรรม พ่อท่านเขียว ปฏิบัติเคร่งครัด ศึกษาด้านปริยัติธรรมบาลีไวยากรณ์และนักธรรม รวมถึงการสวดมนต์ สาธยายธรรม ด้วยเหตุนี้เอง พ่อท่านเขียว จึงสามารถสวดปาฏิโมกข์ได้ตั้งแต่ในพรรษาที่ 5 ท่านได้รับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดนางโอ จนกระทั่งได้เป็นเจ้าอาวาสในลำดับต่อมา

ท่านได้เป็นสหธรรมมิกกับ พระครูวิสัยโสภณ หรือ พระอาจารย์ทิม เจ้าอาวาสวัดช้างให้ ด้วยความสนิทสนม ชอบพออัธยาศัย ไปมาหาสู่กันเสมอ ระยะทางระหว่างวัดทั้งสองไม่ไกลกันนัก โดยได้ร่วมสังฆกรรม สนทนาธรรมร่วมพิธีกรรมต่างๆ กันเสมอ โดยเฉพาะเมื่อคราวที่ พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ สร้างพระ หลวงปู่ทวด เนื้อว่าน รุ่นแรก เมื่อปี 2497 เพื่อแจกแก่ผู้ที่ร่วมสร้างอุโบสถ วัดช้างให้ นั้น พ่อท่านเขียว เป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมงาน โดยคลุกเนื้อผสมว่าน และร่วมอยู่ในพิธีกรรมเจริญพุทธมนต์.
VDO  สิ้นแล้ว พ่อท่านเขียว พระอริยสงฆ์แห่งแดนลังกาสุกะ สิริอายุ 93 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *