ลูกค้า กองสลากพลัส ถูก 60 ล้าน

Author:

ลูกค้า กองสลากพลัส ถูก 60 ล้าน

สำหรับเหล่าคน ห ว ยต่างเฝ้ารอป ร ะก า ศผล ร า ง วั ล สลากกินแ บ่ ง รั ฐ บ า ล

โดย ง ว ด ประจำวันที่ 1/11/65 ร า ง วั ล ที่ 1 คือ 913106

ร า ง วั ล เลขหน้า 3 ตัว คือ 722 กับ 839 ราง วัลเลขท้าย 3 ตัว คือ 343 กับ 922

และร า ง วั ลเลขท้าย 2 ตัว คือ 70แล้วด้านผู้โ ช ค ดีที่ถูก ร า ง วั ล ก็ต่างดีใจไปตามๆกัน

ที่สร้างความคึกครื้น และก็มีผู้คนที่ผิดหวังกับผลรางวัลงวดนี้เช่นกัน

ซึ่งทางด้านกอง ส ล า ก พลัส ได้ออกมาเผยว่า มีลูกค้าที่ซื้อ ล อ ต เ ต อ รี่อ อ นไ ล น์

กับกองสลากพลัส 1 ท่าน จำนวน 10 ใบ ทั้งนี้ลูกค้าคนดังกล่าวนั้นด ว ง ดีได้เป็นเ ศ ร ษ ฐีใหม่

เนื่องจาก ถูก ร า ง วั ล ที่ 1 รับเ งินร า ง วั ลจำนวน 60 ล้านบาท เป็นสาวชาวอ. พรหมพิราม จ.พิ ษ ณุโ ล ก

CEO นอท

กองส ล า ก พ ลั ส

ยินดีกับผู้ ร า ง วั ล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *