ติดตามร่องรอยของงูจงอางเผือกขนาด 20 กก. ที่โจมตีฝูงควาย | King Cobra Hunter

 

ติดตามร่องรอยของงูจงอางเผือกขนาด 20 กก. ที่โจมตีฝูงควาย | KingCobraHunter
ติดตามร่องรอยของงูจงอางเผือกขนาด 20 กก. ที่โจมตีฝูงควาย | KingCobraHunter

ติดตามร่องรอยของงูจงอางเผือกขนาด 20 กก. ที่โจมตีฝูงควาย | KingCobraHunter

ติดตามร่องรอยของงูจงอางเผือกขนาด 20 กก. ที่โจมตีฝูงควาย | KingCobraHunter

ติดตามร่องรอยของงูจงอางเผือกขนาด 20 กก. ที่โจมตีฝูงควาย | KingCobraHunter


ติดตามร่องรอยของงูจงอางเผือกขนาด 20 กก. ที่โจมตีฝูงควาย | KingCobraHunter

VDOติดตามร่องรอยของงูจงอางเผือกขนาด 20 กก. ที่โจมตีฝูงควาย | KingCobraHunter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *