ล่าสุด ‘จอม เพชรประดับ’ ยืนขายกล้วยที่เมกา

Author:

ต้องจากประเทศบ้านเกิด ยืนขายกล้วยที่เมกาฯ ล่าสุด ‘จอม เพชรประดับ’ อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง อยู่ไทยไม่ได้ต้องลี้ภัย ดิ้นรนประทังชีพที่ต่างแดน

“จอม เพชรประดับ” โพสต์ ทำงานสายตัวแทบขา๑ ความสำเร็จแลกมาด้วยความเห นื่ อ ย นายจ อ ม เพชรประดับ ซึ่งลี้ภั.ยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าถึงคนไทยหลายแสนคน ที่คิดจะ”ย้ า ยประเทศกันเถอะ” โดยอ ย ากฝากคนไทย หรือเด็กเ ย าวชนไทยที่คิดและวางแผนจะย้ า ยประเทศอย่ า งจริงๆ จัง ๆ

ว่า อ ย่ ามองแต่ปลายทางที่เห็นแต่ความงดงามในความสำเร็จของคนไทยในต่างประเทศแต่เพียงอ ย่ างเดียว เพราะเบื้องหลังของความสำเร็จเหล่านั้น

เต็มไปด้วยความทุ ก ข์ที่เกิดจากการทุ่มเททำงานชนิดที่เรียกว่าสายตัว หรือสายใจแทบ ขา ด ไปเลยทีเดียว

สำหรับ นายจอม เพชรประดับ อ อ กน อ กจากประเทศไทย เมื่อปี 2557 โดยช่วงแรก นายจ อ มได้ทำอาชีพสื่อมวลชนอิสระเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพ

แต่ช่วงหลังได้หันไปยึดอาชีพคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่น “อูเบอร์” และขายกล้วยท อ ด ประทังชีวิต

นายจอมเป็นชาวจังหวัดสงขลา จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิ ทย า ลัยสงขลานครินทร์

เป็นอดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ก่อนไปทำงานเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ที่สถานีโทรทัศน์ NATTV ในสหรัฐอเมริกา

ก่อนกลับมาเป็นผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ก่อนเปลี่ยนผ่านมาเป็นสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี นายจอมเคยสัมภาษณ์ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

นายจอมหันมาผลิตรายการสัมภาษณ์ผ่านทางยูทูป โดยเชิญบุคคลที่มีแนวคิดตรงข้าม คสช. ใช้วิธีสนทนาผ่านทางกล้องเว็บแคมไปยังประเทศไทย

กระทั่งวันที่ 13 ก.ค. 2560 นายจอมระบุว่า ได้รับสถานะอย่างสมบูรณ์ในสหรัฐอเมริกา โดยได้รับสวัสดิการจากรัฐเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีพ

และยังสามารถยื่นขอกรีนการ์ด เพื่อสมัครเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา นายจ อ มระบุว่า หันไปยึดอาชีพคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่น “อูเบอร์” (UBER)

เพื่อหารายได้เลี้ยงชีพ ช่วงวันจันทร์ วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นช่วงที่หยุดทำสื่อออนไลน์

จอม ยอมรับว่า เกือบ 3 ปีกว่าจะได้สถานะ เขาต้องทำทุกอ ย่ าง ทำงานร้านอาหาร ขับรถแทกซี่ จนกระทั่งขายอาหารข้างทาง

เช่น กล้วยแขก ก็ทำมาหมดแล้วต้องทำงานใช้แรงงานทุกประเทศ เพราะเราต้องหาเงินเลี้ยงชีพให้ได้ ก่อนได้สถานะ

จอม บ อ กว่า ในช่วงก่อนจะได้บัตรต้องทำงานเพื่อหาเงินจ่ายที่พัก และต้องใช้ชีวิตแบบโรบินฮู้ดก็มีไปอาศัยบ้านคนไทยที่รักประชาธิปไตยบ้าง ก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *