15 นาทีช่วยชีวิตเด็กหญิง 2 คนถูกงูจงอางยักษ์น้ำหนัก 20 กก. จู่โจม(คลิป)

Author:

 

15 นาทีช่วยชีวิตเด็กหญิง 2 คนถูกงูจงอางยักษ์น้ำหนัก 20 กก. จู่โจม(คลิป)

15 นาทีช่วยชีวิตเด็กหญิง 2 คนถูกงูจงอางยักษ์น้ำหนัก 20 กก. จู่โจม(คลิป)

15 นาทีช่วยชีวิตเด็กหญิง 2 คนถูกงูจงอางยักษ์น้ำหนัก 20 กก. จู่โจม(คลิป)

15 นาทีช่วยชีวิตเด็กหญิง 2 คนถูกงูจงอางยักษ์น้ำหนัก 20 กก. จู่โจม(คลิป)

15 นาทีช่วยชีวิตเด็กหญิง 2 คนถูกงูจงอางยักษ์น้ำหนัก 20 กก. จู่โจม(คลิป)

15 นาทีช่วยชีวิตเด็กหญิง 2 คนถูกงูจงอางยักษ์น้ำหนัก 20 กก. จู่โจม(คลิป)

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *